1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

A: świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, B: świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, C: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, D: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, E: umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, F: dostarczania prasy, G: usług w zakresie gier hazardowych

3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres:

„Kępka” Tadeusz Kępka Producent Kozuchów i Odzieży Skórzanej ul. Kościuszki 26 08-400 Garwolin z dopiskiem „Zwrot”

4. Koszt przesyłki z tytułu odstąpienia od umowy ponosi konsument i nie podlega on zwrotowi. Koszt towaru i przesyłki, poniesiony przy realizacji zamówienia, zostanie zwrócony przez sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Firma „Kępka” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w Sklepie Internetowym 
(po złożeniu zamówienia cena podana przy towarze jest wiążąca). Wprowadzania nowych produktów do oferty oraz innych zmian wynikających z bieżących potrzeb Sklepu Internetowego i polityki firmy „Kępka”.

7. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu braku towaru na dana chwilę Klient zostanie o tym poinformowany w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W takiej sytuacji Klient zostanie zawiadomiony przez obsługę sklepu internetowego o możliwości zwrotu przez Sprzedawcę wpłaconej kwoty z tytułu niezrealizowania zamówienia. Za zgodą klienta może zostać ustalony inny termin realizacji danego zamówienia, wówczas wszystkie szczegóły będą ustalane z obsługą sklepu internetowego.